Priser Alltid prisvärt

 

Observera

  • Paketet ger ingen garanti för erhållande av körkort. Om lektionerna förbrukas innan utbildingen fullgjorts betalas ordinarie gällande pris.
  • Paketen skall förskottsbetalas och gäller i 9 månader efter inskrivningsdagen.
  • Om du skulle köpa ett för stort paket och inte behöver utnyttja de resterande körlektioner, betalas pengarna tillbaka.
  • Dock, om fallet skulle inträffa att du själv vill avbryta utbildningsplanen, dras 20% av summan du betalat.
  • Eleven står för Trafikverkets avgifter för samtliga utbildningar.
  • Avbokning MÅSTE ske senaste klockan 16:00 dagen innan!